Hypotheken

 

In het algemeen verloopt het traject rondom het adviseren van een hypotheek als volgt:

  1. Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en wensen. 
  2. Het onderzoeken van een hypotheekconstructie die past bij uw persoonlijke wensen en bestedingsmogelijkheden alsmede rekening houdt met de voor u geldende fiscale regels. 
  3. Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. 
  4. Het opstellen van een aanvraag voor offertes bij één of meerdere financiële instellingen alsmede de onderhandelingen met deze instellingen om voor u een goed aanbod te krijgen. 
  5. Het vergelijken van de ontvangen offertes en advisering aan u ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheekconstructie en financiële instelling. 
  6. Advisering van eventuele aanvullende verzekeringen gericht op het beschermen van het door u aan te kopen pand alsmede voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden van (één van) de kostwinner(s). 
  7. Het verzorgen van alle contacten met de financiële instelling teneinde te komen tot een definitief akkoord over de aan u te verstrekken hypothecaire geldlening en de aan de hypotheek verbonden verzekeringen. 
  8. Het controleren van de hypotheekakte en de verzorging van de contacten tussen de geldverstrekker en de notaris waar de hypotheekakte zal worden ondertekend. 
  9. Na de totstandkoming van de hypothecaire geldlening kunt u ons altijd raadplegen voor adviezen ingeval er bijvoorbeeld een nieuwe rentevastperiode moet worden gekozen of als u aanpassingen wilt aanbrengen met betrekking tot de hypotheek of de daarmee verband houdende verzekeringen.